Finansieringspartner i øjenhøjde

Vores fælles værdier

Hjerte 1

Kompetence

Vi udviser professionalitet i alt, hvad vi gør. Vi er bevidste om vores kernekompetencer, og vi stræber efter konstant at dygtiggøre os inden for vores felt, uanset om det gælder vores faglighed, vores færdigheder eller vores indstilling. Alt sammen med det formål at udføre arbejdet i højest mulige kvalitet.

Layer 1

Ydmyghed

Vi er ydmyge i bevidsthed om, at vi lever af vores kunder, og at vores berettigelse står og falder med vores kunders ve og vel. Når vi møder kunderne i vores forsøg på at tiltrække og fastholde dem, agerer vi med ydmyghed, respekt og altid i øjenhøjde. Hos os er kunden kongen.

Vector

Købmandskab

Vi udviser godt købmandskab og er kommercielt tænkende i enhver sammenhæng. Vi tilstræber en robust forretningsmodel, hvor lønsomhed i vores beslutninger, effektivitet i vores processer og opfindsomhed i forhold til markedet går hånd i hånd.

Run

Agilitet

Vores fokus er hele tiden på agilitet, på hvordan vi kan forbedre vores virksomhed proaktivt såvel som reaktion på forandringer i vores omverden. Vi tilstræber en tilstand, hvor vi er smidige, foran- dringsparate og handlekraftige eksternt og internt.

Vores ledelsesprincipper

Illustration

Vi vil samarbejde

Det betyder, at vi er tydelige omkring væsentligheden af samarbejde i Den Grønne Cirkel og involverer os aktivt uden for egen afdeling. Vi skaber gode strukturer, der understøtter, den stærke kultur for samarbejde.

Illustration2

Vi vil sætte tydelig retning

Det betyder, at vi involverer medarbejderne gennem klar kommunikation og dialog for at skabe et godt engagement. Vi kommunikerer så alle medarbejdere kan forstå, hvordan den enkelte afdeling støtter op om den gældende strategi og sammenhængskraften.

Illustration3

Vi vil udvikle både mennesker og forretningen

Det betyder, at vi giver os tid til at anerkende og give feedback til vores medarbejdere. Vi inviterer til nysgerrighed og giver plads til fejl og læring for derigennem at skabe innovation, så vi sikrer grundlaget for udvikling og vækst.

Illustration4

Vi vil behandle hinanden med respekt

Det betyder, at vi er imødekommende og går ud fra at alle har gode intentioner. Vi er opmærk- somme på, at vi ikke ved alt. Derfor stiller vi åbne spørgsmål, hvis der er nogen vi er uenige med eller noget vi ikke forstår.

Illustration5

Vi vil sikre, at der er begejstring

Det betyder, at vi fejrer vores succeser, anerkender gode præstationer og inspirerer hinanden gennem en positiv tilgang til vores arbejde.